top of page

מסמכים

 

I

חברי וחברות הקבוצה, משפטנים ומשפטניות מהאקדמיה ומהפרקטיקה שעוסקים בתחומי הקניין הרוחני, פרטיות ואינטרנט, ערכו לשימוש הגולשים והגולשות באתר מסמכים שונים בתחומי התמחותם, בסוגיות כלליות המתעוררות בצל המלחמה.

מסמכים אלו נועדו לידע והדרכה כלליים בלבד. הם עוסקים בסוגיות מורכבות, שחלקן לא קיבלו מענה בפסיקה או בהנחיות רגולטוריות, והם אינם מיועדים להוות עצה משפטית. המסמכים אינם תחליף לייעוץ פרטני, ומחבריהם אינם נושאים באחריות להסתמכות על האמור בהם בלא לקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין מיומן בתחום. במקרה של ספק או שאלות נקודתיות, פנו לעורכי דין – למיזם שלנו או לעורכי דין אחרים.

האמור במסמכים נכון ליום פרסומם, המצוין בראש כל מסמך.

לשאלות או הערות בנוגע למסמכים, אנא פנו אלינו.

 

מסמך להורדה

מדריך להסרת תוכן פוגעני מהרשת

מטרת המסמך היא להצביע על דרכי פעולה אפשריות במקרה שחומר שמתעד אותך או את יקיריך מתפרסם באופן פוגעני.

מסמך להורדה

המלצות לאיסוף מידע גלוי ברשת (OSINT) תוך צמצום חשיפה משפטית

מטרת המסמך היא להציג דגשים משפטיים מרכזיים רלוונטיים לפעילות של איסוף מידע ממקורות גלויים – Open Source Intelligence, או בקיצור OSINT.

הדגש במסמך הוא על צמצום חשיפה משפטית בעת ביצוע פעילות OSINT בהיבטים של דיני מחשבים (הפעלת כלים ממוחשבים ואיסוף מידע בהיבט המחשובי), דיני פרטיות (היבטים של איסוף ושימוש במידע אישי), דיני חוזים (בכל הקשור לתנאי שימוש של אתרים ופלטפורמות), ודיני קניין רוחני.

מסמך להורדה

היבטי פרטיות של שימוש בצילומים, סרטונים והקלטות של נעדרים, חטופים וקורבנות

מטרת המסמך היא לבחון היבטי פרטיות של שימוש בחומרים שבהם מתועדים קורבנות, חטופים וניצולים מאירועי השבעה באוקטובר. מיזמים חברתיים שונים מבקשים להשתמש בחומרים אלה לקידום מטרות ציבוריות כמו הסברה, חינוך, תיעוד, תרומות והתרמות, תיאום וחיבורים שונים, ועוד. המסמך בוחן את האתגר שמתעורר כאן: בהתייחס להיבטי שמירה על פרטיות, האם מותר להשתמש בחומרים, ואם כן, איך לעשות זאת תוך שמירה על פרטיות הנפגעים ועל כבודם? המסמך מציע קווים מנחים בעניין.

           המלצות להפצת חומרי תיעוד ברשת 

מסמך להורדה

המלצות לאיסוף מידע גלוי ברשת תוך שימור שרשרת ראייתית

מטרת המסמך להצביע על best practices לאיסוף מידע ממקורות גלויים (open source intelligence) תוך שמירה על "שרשרת ראייתית". "שרשרת ראייתית" נועדה להוכיח במועד מאוחר כי הפריט המוצג הוא אכן הפריט שנמצא בזירה הדיגיטלית וכי הוא לא השתנה.

יצויין בהקשר זה כי יש הבדל בין איסוף מודיעיני לבין איסוף שמטרתו הגשת ראיות בהליך משפטי. מסמך ההמלצות נועד למקרים שבהם יש כוונה לעשות שימוש ראייתי או יש עניין לשמור אופציה זו.

המסמך יתעדכן בהתאם להערות שיתקבלו.

המסמך אינו עוסק בכל ההיבטים המשפטיים של איסוף מידע ממקורות גלויים

  • לשימושכם גם טופס תיעוד לתהליך איסוף הראיות. 

מסמך להורדה

מדריך מקוצר לשימוש בתכנים למיזמים חברתיים בזמן המלחמה

מסמך להורדה

ניתוח משפטי: שימוש בתכנים למיזמים חברתיים בזמן המלחמה

bottom of page