top of page

שימוש בתכנים לטובת מיזמים חברתיים בעת מלחמת חרבות ברזל

רבים מהמיזמים החברתיים שקמו מתחילת המלחמה מעוניינים להשתמש ביצירות כגון צילומי סטילס, קטעים מתוך שידורי טלוויזיה או עיתונים ומוסיקה. תכנים אלה הם יצירות מוגנות בזכויות יוצרים. כדי שניתן יהיה לעשות את הדברים החשובים שאתם.ן רוצים.ות לעשות, יצרנו מסגרת פעולה כזו:

דרך המלך היא לבקש את הסכמת בעלי זכויות היוצרים. זה הכי בטוח. אם אין אפשרות לברר מי בעלי הזכויות או ליצור איתם קשר, יש אפיקים משפטיים של "שימוש הוגן" או שימוש ב"יצירות יתומות" ("סעיף 27א"). לשם כך, הכנו לכם.ן את המדריך שלהלן. 

בצילומים או סרטונים שהופצו המתעדים מצבים רגישים של קורבנות מזוהים, מעבר לרגישות הנדרשת, קיימים גם היבטי פרטיות המחייבים בחינה נפרדת. גם בעניין זה ניתן לפנות אלינו לייעוץ.  

מסמך להורדה

מדריך מקוצר לשימוש בתכנים למיזמים חברתיים בזמן המלחמה

מסמך להורדה

ניתוח משפטי: שימוש בתכנים למיזמים חברתיים בזמן המלחמה

bottom of page